Spin TEK logo sinine

Internetiteenused

Pakume oma klientidele kvaliteetseid internetiteenuseid. Sealhulgas X-tee teenuseid, majutust infosüsteemidele, veebilehtedele, e-postile ja privaatsetele virtuaalserveritele.
Pöörame väga palju tähelepanu küberturvalisusele. Kasutame selleks tavapärastest soodusteenustest erinevaid teenuste lahendusi ning lisatarkvarasid. Teenuste toimivuse jälgimiseks ja analüüsimiseks on kasutusel erilahendused, mis suudavad avastada ja tõrjuda kõik enamlevinud küberohud.
Mitmekordne varundamine tagab andmete säilimise ka juhul, kui mõne juhtumi tagajärjel andmed saavad kahjustatud.

X-tee on infosüsteemide või andmekogude andmete turvalise vahetamise keskkond. X-tee kaudu korraldatakse ka isikute juurdepääsu riigi andmekogudes säilitatavatele ja töödeldavatele andmetele.

X-tee turvaserverid on turvalised ühenduslülid vahendamaks info liikumist andmekogude vahel läbi X-tee keskserverite, kontrollides kasutajate päringutele juurdepääsuõiguseid ning tagades andmete terviklikkus. Turvaserverite ülalpidamine ja turvalisuse kõrgtasemel hoidmine nõuab eriteadmisi ja on ressursimahukas. X-tee turvaserverite kasutamine ostetud teenusena aitab asutustel hoida kokku aega ja raha. Pole vaja muretseda riistvara korrasoleku või tarkvara ajakohasena hoidmise pärast, pole vaja palgata serverite administraatoreid kõige halduseks.

Pakume asutustele täisteenust.  Hoolitseme teenuse serverite eest, jälgime serverite koormuseid ja ressursivajadust, paigaldame tarkvara uuendusi ja turvaparandusi, teeme pidevalt varukoopiaid kogu lahendusest. Serverid asuvad turvalises serverikeskuses, stabiilses keskkonnas garanteeritud toitega ja väga kiire Internetiühendusega. X-tee sertifikaadivõtmete hoidmiseks on kasutusel töökindlad ja turvalised dubleeritud riistvaralised HSMid (võtmehoidjad). Abistame kliente X-teega liitumisel ja sertifikaatide hankimisel ning suhtluses RIA’ga või SK ID Solutions AS’iga. Teenuseid pakume kõikides X-tee keskkondades: Toodang (Live), Test, Arendus, MISP2.

Teenused alltöövõtjatele. Pakume meie turvaserverite teenuseid soodustingimustel ka alltöövõtjatele teenuste vahendamiseks X-teel oma klientidele. Lahenduse ja hinnapakkumise saamiseks kirjutage alltoodud kontaktidel.

Lisainfot X-tee kohta lugege https://www.ria.ee/x-tee/

Hinnakiri

Äriklient

Ühekordsed tasud
 • Liitumine 100€
Kuutasud (alamsüsteemi kohta)
 • Toodang 75€
 • Test 25€
 • Arendus 25€
 • MISP2 portaal 25€
 • Lisa-alamsüsteem, toodang 60€
 • Lisa-alamsüsteem, test/arendus 25€

KOV, GOV meditsiini- või haridusasutus

Ühekordsed tasud
 • Liitumine 50€
Kuutasud (alamsüsteemi kohta)
 • Toodang 50€
 • Test 25€
 • Arendus 25€
 • MISP2 portaal 25€
 • Lisa-alamsüsteem, toodang 40€
 • Lisa-alamsüsteem, test/arendus 25€

Kuutasu Toodangu serveri päringute mahu järgi*

 • 0…249999 päringut Tava kuutasu
 • 250000…999999 päringut 150€
 • 1000000… 4999999 päringut 300€
 • 5000000… 10000000 päringut 490€
 • Üle 10 miljoni päringu Kokkuleppel

Lisatasud

 • Lihtne Toodangu päringute väljavõte (€/väljavõte) 10€
 • Detailne Päringute väljavõte, analüüs, konsultatsioon (€/tund) 60€
 • Test/arenduskeskkonna sulgemine Tasuta
 • Test/arenduskeskkonna taasavamine (€/kord) ** 25€

Hindadele lisandub käibemaks
*Tavahinnas sisaldub kuni 249999 päringut
**Eelnevalt suletud juurdepääsu taastamine, lisandub kuutasule

Liitumise hinnas sisaldub:

 • Esmane juhendmine ja konsultatsioon.
 • Asutuse ja alamsüsteemide registreerituse kontroll, lisamine turvaserveritesse, vajadusel abi registreerimisel.
 • Sertifikaatide info vahendamine ja/või tellimine (vajalik volitus) ning paigaldamine turvaserverites.
 • Turvaserveritele juurdepääsude loomine tulemüürides IP-aadresside põhiselt.
 • Kliendi Infosüsteemi sertifikaatide paigaldus turvaserverites.
 • MISP teenuse korral halduri õiguste häälestamine.

Liitumise ja teenuse hinnas ei sisaldu:

Infosüsteemide arenduse ja päringute programmeerimise alane konsultatsioon või koolitus.

Pakume oma klientidele kvaliteetset ja turvalist virtuaalserverite majutust. Tegemist on täisteenusega, mille käigus tegeleme süsteemtarkvara püsihoolduse ja serveri monitooringuga. Kõik meie halduses serverid on kaitstud lisaks tavapärastele turvameetmetele veel eritarkvaradega, mis tuvastavad ründeid reaalajas ning kaitsevad kõigi tuntud turvanõrkuste ärakasutamise eest. Läheneme klientide vajadustele alati individuaalselt ning aitame leida sobivad lahendused ka tavapärasest erilisematel infosüsteemide majutuste juhtudel.

Kirjelda oma lahendust ja vajadusi ning küsi pakkumist!

Hinnakiri

Resurss
 • 1 CPU Core 5€
 • 1GB RAM 5€
 • 10GB SSD storage koos backupiga 2€
Teenused
 • Tulemüüriteenus 20€
 • IP-aadress 3€
Varundamine
 • Kuutasu VM/Serveri kohta 10€
 • 10GB varunduseks (Seos ressursiga) 1€
Hooldus, tugi
 • Linux server hooldus, Standard 60€
Lisateenused
 • Alghäälestus Kokkuleppel
 • Häälestus, konfide muutmine (€/tund) 60€
 • Lisa IP-aadress 6€
 • Comodo SSL turvasertifikaat (€/aasta) 20€

Hindadele lisandub käibemaks.

Näited (CPU, RAM, SSD) teenustega
 • 1;1;20 109€
 • 2;2;50 128€
 • 4;4;100 163€

Pakume oma klientidele kvaliteetset ja turvalist veebilehtede (ka e-poodide) majutust. Kõik meie veebiserverid on kaitstud lisaks tavapärastele turvameetmetele veel ka eritarkvaradega, mis tuvastavad ründeid reaalajas ning kaitsevad kõigi tuntud turvanõrkuste ärakasutamise eest. Kuna enamus veebilehti mahub 95% juhtudel ühte keskmisesse paketti, siis alates 2024 aastast pakume veebilehtede majutust ühe paketina. Suhtume ressursside vajadustesse konservatiivselt ja analüüsitult pigem vajaduspõhiselt. Ebavajalike ülisuurte mahtude lubamine ei ole jätkusuutlik ega aus klientide suhtes ning soodustab digiprügi kuhjumist. Kui mõnest ressursist jääb puudu, siis on meil alati võimalik läheneda klientide vajadustele individuaalselt. Suuremate ressursivajadustega veebide või infosüsteemide majutamiseks pakume privaatseid virtuaalservereid  (LINK 1.2).

Oma domeeninimega teenuse jaoks pakume ka Domeeninime registreerimist /LINK 1.5/

Veebimajutuse SpinNetWeb teenuspakett

 • Kuutasu 7,60€
 • Aastatasu (kalendriaasta)* 85€
 • Kõvakettamaht (failid, andmebaasid, logid kokku) 50GB
 • Alamdomeenid Piiramata
 • Aliasdomeenid Piiramata
 • Andmeedastusmaht Piiramata
 • FTP kontode arv Piiramata
 • SSH kontode arv Piiramata
 • MariaDB ja phpMyAdmin +
 • MariaDB andmebaasid Piiramata
 • MariaDB kasutajad Piiramata
 • Maksimaalne andmebaaside kogumaht 10GB
 • SSH, sFTP ja FTPs ligipääs +
 • Tasuta HTTPS Let's'Encrypt sertifikaadi võimalus +
 • HTTP/2 tugi +
 • PHP tugi +
 • ID kaardi ja pangalingi toe võimalus +
 • PERL, Ruby, Python, CGI, SSI tugi +
 • Ligipääs logifailidele +
 • Croni tööd 5
 • SpinNet Admin- veebipõhine teenuste Iseteenindus +
 • SpinNet Stats - veebilehe statistika (GoAccess või AWStats) +
 • SpinNet Backup - igapäevased varukoopiad ** +
Lisad
 • Lisa 10GB kettamahtu 2,50€
 • Andmete taastamine varukoopialt (€/kord) 25€
 • Teenuste häälestamine Iseteeninduses SpinTEKi poolt (€/kord) 3€
 • Lisatööd serverites administraatorite poolt (€/tund) 55€

*Täiskalendriaastast vähemate kuude korral soodustus: KUUDE ARV * 0,5%

**Viimase 14 päeva varukoopiad (1x nädalas täiskoopia, 6x nädalas uuenenud andmetest)

 

Hindadele lisandub käibemaks.

Pakume oma klientidele kvaliteetset ja turvalist e-posti majutust. Lisaks tavapärastele spämmi ja viirusetõrje lahendustele on kasutusel ka uusim EDR võimekusega viirusetõrje ning täiendavad turvatarkvarad pidevaks monitooringuks ja analüüsiks. Alates 2024 aastast pakume e-posti majutuseks ühte paketti, mis katab ära enamuse klientide vajadustest. Suhtume ressursside vajadustesse konservatiivselt ja analüüsitult pigem vajaduspõhiselt. Ebavajalike ülisuurte mahtude lubamine ei ole jätkusuutlik ega aus klientide suhtes ning soodustab digiprügi kuhjumist. Kui mõnest ressursist jääb puudu, siis on meil alati võimalik läheneda klientide vajadustele individuaalselt. Suuremate ressursivajadustega e-posti lahendustena soovitame kasutusele võtta Microsoft M365 või Google Workspace teenused ning aitame neid ka juurutada /LINK hooldusteenustesse/.

Oma domeeninimega teenuse jaoks pakume ka Domeeninime registreerimist /LINK 1.5/

SpinNetMail teenusepakett

 • Kuutasu 3,60€
 • Aastatasu (kalendriaasta)* 40,60€
 • E-posti aadressid 25
 • Postkastide kogumaht 50GB**
 • Maksimaalne ühe postkasti suurus 5GB
 • Ühe kirja maksimaalne suurus 25MB
 • Aliased ja suunamised Piiramata
 • Veebipõhine e-posti klient +
 • E-posti rämpspostifilter serveril +
 • E-posti automaatvastaja +
 • White/Blacklist kasutamine +
 • POP3s ja IMAPs kasutamise võimalus +
 • TLS tugi +
 • DKIM tugi +
 • SpinNet Admin- veebipõhine teenuste Iseteenindus +
 • SpinNet Backup - igapäevased varukoopiad *** +
Lisad
 • Piiramatult E-posti aadresse 3,00€
 • Lisa 5GB postkastide maksimaalset mahtu 3,00€
 • Lisa 10GB kettamahtu paketile 2,50€
 • Andmete taastamine varukoopialt (€/kord) 25,00€
 • Teenuste häälestamine Iseteeninduses SpinTEKi poolt (€/kord) 3,00€
 • Lisatööd serverites administraatorite poolt (€/tund) 55,00€

*Täisakalendriaastast vähemate kuude korral soodustus: KUUDE ARV * 0,5%

**Kogumaht jaotub postkastide vahel

***Varukoopia 1x päevas, alles hoitakse kuni 7 päeva koopiaid

 

Hindadele lisandub käibemaks.

SpinNetMail MESSAGE teenusepakett

Klientidele, kes ei soovi oma domeeninimega e-posti või enamlevinuid privaatsust mitte garanteerivaid tasuta lahendusi, pakume lihtsat e-posti teenus domeeninimega MESSAGE.EE.

 • Aastatasu (kalendriaasta) * 19,90€
 • E-posti aadressid 1
 • Postkastide kogumaht 5GB
 • Ühe kirja maksimaalne suurus 25MB
 • Veebipõhine e-posti klient +
 • E-posti rämpspostifilter serveril +
 • E-posti automaatvastaja +
 • White/Blacklist kasutamine +
 • POP3s ja IMAPs kasutamise võimalus +
 • TLS tugi +
 • DKIM tugi +
 • SpinNet Admin- veebipõhine teenuste Iseteenindus +
 • SpinNet Backup - igapäevased varukoopiad *** +
Lisad
 • Andmete taastamine varukoopialt (€/kord) 25,00€
 • Teenuste häälestamine Iseteeninduses SpinTEKi poolt (€/kord) 3,00€
 • Lisatööd serverites administraatorite poolt (€/tund) 55,00€

*Täiskalendriaastast vähemate kuude korral soodustus: KUUDE ARV * 0,5%

**Kogumaht jaotub postkastide vahel

***Varukoopia 1x päevas, alles hoitakse kuni 7 päeva koopiad

 

Hindadele lisandub käibemaks

Domeen ehk domeeninimi on unikaalne identiteedi tunnus virtuaalmaailmas, mis on vajalik kodulehele, e-posti, e-poe, portaali või mõne muu Intenetiteenuse tööks. Domeeninimi tuleks valida lihtne, meeldejääv ja seonduv vastava tegevusega.

Registreeri oma soovitud domeeninimed meie Domeenide Registris ja vali sobivad Internetiteenused. Vajadusel palu abi oma või meie IT-toelt teenuste, arvuti või telefoni häälestamisel.

Domeeninime registreerimiseks Sisens ID-kaardiga meie Domeenide Registrisse: https://domeen.spin.ee

Uue domeeninime registreerimise taotluse saate esitada “Taotlused” menüüst. Kui tegemist on sama domeeninime muu taotluse tüübiga, on võimalik kasutada ka mõnda eelnevat taotlust “mustandina”. Nõustuge tingimustega, salvestage taotlus ja laadige see oma arvutisse digiallkirjastamiseks. NB! Allkirjastada võib vaid Äriregistris juhatuse liikmeks märgitud inimene või siis temapoolt volitatud inimene. Vastava volituse peab digiallkirjastama juhatuse liige ning selle peab saatma eraldi dokumendina koos taotlusega. Digiallkirjastatud taotlus saatke aadressile domeen@spin.ee.

Kui valikus ei ole Teile sobivat domeenilaiendit (näiteks .JOBS, .BLOG vms.), siis saatke oma soov või päring aadressile domeen@spin.ee ja me lisame selle esimesel võimalusel! Kokku registreerime üle 1000 erineva domeenilaiendi. Võimalike domeenilaiendite nimekiri asub SIIN.

Enim levinud domeeninimede registreerimise lühihinnakiri:

Domeenide registreerimise hinnakiri

Seisuga 01.05.2024 *
 • Eesti .EE 8,25€

  Registreerimine/pikendamine

Lähiriigid
 • Läti .LV 14,50€

  Registreerimine/pikendamine

 • Leedu .LT 11,80€

  Registreerimine/pikendamine

 • Soome .FI 12,40€

  Registreerimine/pikendamine

 • Rootsi .SE 23,40€

  Registreerimine/pikendamine

 • Norra .NO 22,40€

  Registreerimine/pikendamine

 • Taani .DK 37,20€

  Registreerimine

 • Taani .DK 24,70€

  Pikendamine

Üld-domeenid
 • Euroopa Liit .EU 6,30€

  Registreerimine/pikendamine

 • Üld-domeen .COM 12,70€

  Registreerimine/pikendamine

 • Üld-domeen .NET 22,50€

  Registreerimine/pikendamine

 • Üld-domeen .ORG 13,20€

  Registreerimine/pikendamine

 • Üld-domeen .INFO 30€

  Registreerimine/pikendamine

 • Üld-domeen .BIZ 26,80€

  Registreerimine/pikendamine

 • Üld-domeen .NAME 16,90€

  Registreerimine/pikendamine

 • Üld-domeen .MOBI 31,90€

  Registreerimine/pikendamine

 • Üld-domeen .PRO 30,00€

  Registreerimine/pikendamine

 

*Hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata

Hindadele lisandub käibemaks

Euroopa ja muude enimkasutatavate domeenidega seotud lisateenuste täielik hinnakiri asub SIIN.

Domeenide registreerimise tingimused ja reeglid:

.EE domeenireeglid – https://www.internet.ee/domeenid/ee-domeenireeglid

Muude domeeninimede eritingimuste ja reeglite viidete kokkuvõte – /LINK failile Spin TEK Domeenide registreerimise piirangud ja eritingimused.pdf (POLE VEEL VALMIS!)/

Pakume oma klientidele kvaliteetset ja turvalist füüsiliste serverite majutust. Tegemist on kliendi enda serverite riistvara majutus meie kasutatavas serverikeskuses või täisteenusega, mille käigus võime rentida ka riistvara ning tegeleme süsteemtarkvara püsihoolduse ja serveri monitooringuga. Kõik meie halduses serverid on kaitstud lisaks tavapärastele turvameetmetele veel eritarkvaradega, mis tuvastavad ründeid reaalajas ning kaitsevad kõigi tuntud turvanõrkuste ärakasutamise eest. Läheneme klientide vajadustele alati individuaalselt ning aitame leida sobivad lahendused ka tavapärasest erilisematel juhtudel. Tegemist on alati erilahendusega, mille ülesehitus ja maksumus selgub lahenduse väljatöötamise käigus.

Kirjelda oma lahendust ja vajadusi ning küsi pakkumist!

Teenuste tellimine

Teenuste tellimiseks või lisainfo saamiseks saatke meile oma andmed (Asutuse nimi, kontaktisiku nimi, telefon ja e-post ning info teenuste kohta, mida soovite kasutada) e-postile myyk@spin.ee, helistage telefonil 6062700 või kasutage infopäringu vormi.

Teenustega liitunutel palume muudatuste või teenuste häirete kohta saata info meie Helpdeski helpdesk@spin.ee.

Spin TEK AS teenuste üldtingimused – /LINK/ (POLE VEEL VALMIS!)

Andmekaitse tingimused – /LINK/ (POLE VEEL VALMIS!)

Võta meiega ühendust!

Scroll to Top