Spin TEK logo

Tarkvaraarendus

Ühendame innovatsiooni pikaajalise IT ja tarkvara arenduskogemusega. Oleme spetsialiseerunud tarkvaralahendustele, mis on kohandatud klientide vajadustele.

Tarkvaraarendus

Lähtume tarkvarade väljatöötamisel alati kindlatest põhimõtetest:

Lähteülesande koostamine koostöös kliendiga

Kliendi jaoks on tarkvara loomine eelkõige investeering, mis tulevikus peab maandama tema äririske ning hoidma kokku ressursse. Efektiivse lõpptulemuse saavutamiseks tuleb võimalikult täpselt paika panna loodava infosüsteemi eesmärgid ning piiritleda vajadused. Meie aitame klientidel avastada uusi võimalusi ja analüüsida oma äriprotsesse erinevate nurkade alt.

Illustration kliendisuhtlus

Usaldusväärse projektimeeskonna loomine

Meie meeskond on paindlik ja kliendikeskne. Me ei näe ennast ainult arendajatena, vaid ka partneritena, kes töötavad koos kliendiga tema eesmärkide saavutamise nimel. Kliendi tagasiside on meie jaoks äärmiselt oluline ning kasutame seda loodava infosüsteemi pidevaks täiustamiseks.

Iteratiivne arendus ja usaldusväärsed tehnoloogiad

Meie lähenemine põhineb iteratiivsel arendusel, kus süsteemi luuakse järk-järgult ning protsessi käigus saab klient pidevalt tutvuda arenduse vahetulemustega. 
Tehnoloogiate valikul peame end pigem konservatiivseteks tarkvaraarendajateks, kuna kasutame infosüsteemi väljatöötamisel vahendeid, mis tagavad nõutud töökindluse ja turvalisuse, millel on olemas piisav tootjapoolne tugi ning mida meie arendusmeeskond väga hästi valdab.

Tarkvarasüsteemide arendusprotsess

1. Äriprotsesside kaardistamine ja analüüs

Loome enda ja kliendi jaoks ühise arusaamise, kuidas kliendi organisatsiooni tegevusprotsessid toimivad ning kuidas loodav tarkvara neid toetama peaks.

2. Tarkvaralahenduste disain

Paneme kirja plaanitava tarkvaralahenduse võimalikult täpse kirjelduse, et mõlemad osapooled loodavast tarkvarast ühtmoodi aru saaksid.

3. Tarkvara loomine

Vastavalt kliendiga kokkulepitud nõuetele ehitame valmis vastava tarkvarasüsteemi.

4. Infosüsteemi juurutamine

Paigaldame tarkvarasüsteemi kliendi IT-keskkonnas, koolitame välja kasutajad ning jälgime süsteemi toimivust.

5. Infosüsteemi jooksev tugi

Pakume loodud infosüsteemi kasutajatele alati tuge, teeme muudatusi süsteemis vastavalt töökoormuse suurenemisele ning kliendi muutuvatele vajadustele.

Tarkvarasüsteemide arendusprotsess

1. Äriprotsesside kaardistamine ja analüüs

Loome enda ja kliendi jaoks ühise arusaamise, kuidas kliendi organisatsiooni tegevusprotsessid toimivad ning kuidas loodav tarkvara neid toetama peaks.

2. Tarkvaralahenduste disain

Paneme kirja plaanitava tarkvaralahenduse võimalikult täpse kirjelduse, et mõlemad osapooled loodavast tarkvarast ühtmoodi aru saaksid.

3. Tarkvara loomine

Vastavalt kliendiga kokkulepitud nõuetele ehitame valmis vastava tarkvarasüsteemi.

4. Infosüsteemi juurutamine

Paigaldame tarkvarasüsteemi kliendi IT-keskkonnas, koolitame välja kasutajad ning jälgime süsteemi toimivust.

5. Infosüsteemi jooksev tugi

Pakume loodud infosüsteemi kasutajatele alati tuge, teeme muudatusi süsteemis vastavalt töökoormuse suurenemisele ning kliendi muutuvatele vajadustele.

Mida kliendid meist arvavad

Omame pea 35 aastat arenduskogemust ning hulganisti partnereid, kellega aastaid koostööd oleme teinud.

Võta meiega ühendust!

Scroll to Top