Geoveeb logo

Geomõõdistuste tarkvara omavalitsustele

Geodeesia

Abistab omavalitsusi geodeetiliste mõõdistustööde:

Esitamisel ja jälgimisel

Haldamisel

Arhiveerimisel

Teostajatega suhtluses

Tarkvara eelised:

Kogu info koos mõõdistusfailide ja ajalooga on hallatud ja säilitatud ühes kohas;

Ametnikul on mugav ülevaade töödest ning saab info alusel töö registreerida või tagasi lükata;

Geodeetilised tööde teostajad saavad oma töid jälgida, dokumente esitada, näha tööde ajalugu;

Ühendatud erinevate riigi registritega: Äriregister, Majandutegevuse register, Kutseregister;

Mõõdistuste üldinfo on kättesaadav ka tavakodanikule.

Kaasaegne kaardirakendus, kuhu saab mõõdistuste juurde lisada erinevaid kaardikihte välistest infosüsteemidest ja kaardirakendustest.

Süsteemi on võimalik lisada moodul, mis kontrollib automaatselt kas mõõdistusfailid vastavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõuetele. Mõõdistuse mittevastamisel tuuakse lisaks välja täpselt mittevastavuste kohad.

Mõõdistajal on:

Võimalus mugavalt mõõdistustöid esitada

Ülevaade tööde registreerimisest

Võimalus alla laadida varasemate tööde faile

Operatiivne suhtlus omavalitsustega

Infosüsteemi kasutavad:

Tallinna linn, Tartu linn, Tartu vald, Kambja vald, Luunja vald ja Harku vald.

Küsi pakkumist!

Scroll to Top