606 2700

 Portfoolio

Oleme 30-aasta jooksul arendanud üle 60 erineva originaaltarkvara ja erineva infosüsteemi. Paljud infosüsteemid oleme integreerinud ka riigi teiste infosüsteemidega läbi x–tee, luues niiviisi kodanikele ja asutustele mitmeid vajalikke e–teenuseid. Arendame tarkvarasid nii klientide tellimusel, riigihangete võitudel kui ka omafinantseeringul.
All on leitav osaline nimekiri erinevatest infosüsteemidest ja tarkvaralahendustest, mida oleme aastate jooksul arendanud:

 • Strateegiliste kaupade litsenseerimise infosüsteem Stratlink Gruusia kaitseministeeriumile ja tollile

 • Strateegiliste kaupade litsenseerimise infosüsteem Stratlink Küprose ministeeriumile

 • Geomõõdistuste tarkvara Geoveeb omavalitsustele Vaata lisa

 • Strateegiliste kaupade litsenseerimise infosüsteem Stratlink Leedu ministeeriumile
   
 • Strateegiliste kaupade litsenseerimise infosüsteem Stratlink Kosovo riigile

 • Välisesindustele diplomaatiliste isikutunnistuste taotluskeskkond Välisministeeriumile

 • Veebiapteek Azeta liidestused x-teega

 • Geomõõdistuste infosüsteem Tallinna Linnaplaneerimise Ametile Vaata lisa

 • Kalmistutarkvara ja kalmistute portaal Austria kalmistutele Vaata lisa
   
 • Koolituste ja maksete keskkond Tallinna Linnavalitsusele

 • Kutsete süsteem Vabariigi Presidendi Kantseleile

 • Rendi- ja rahaarvestuse tarkvara koos taksojuhtide puhkustemooduliga Tallink Taksole

 • Strateegilise kauba infosüsteem Stratlink Ukraina riigile Loe lähemalt

 • Strateegilise kauba infosüsteem Stratlink Moldova riigile  Loe lähemalt
   
 • Andmetöötluse tarkvara ATOMO kohalikele omavalitsustele Loe lähemalt
   
 • Teenuste hindade menetlemise infosüsteem Hindamatu Tallinna Linnavalitsusele
   
 • Universaaltoetuste andmekogu UNTO ja e-teenidus Tallinna Linnavalitsusele Vaata lisa

 • Lemmikloomaregister LLRiga ühendatud avalik portaal www.llr.ee 
   
 • Majandustegevusregister MTR Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile Vaata lisa
   
 • Avalike kogunemiste infosüsteem AKIS Loe lähemalt
   
 • Operatiivinfo tarkvara OPIS kohalikele omavalitsustele Loe lähemalt 

 • Lemmikloomaregister LLRiga ühendatud Varjupaikade moodul loomade varjupaikadele
   
 • Tehnilise Järelevalve Ameti e-teenuste keskkond
   
 • Kvaliteetjuhtimise tarkvara Qualman
   
 • Vee Tervise Infosüsteem VTI Tervisekaitse Ametile
   
 • Juhtumite menetlemise tarkvara Konkurentsiametile 

 • Ekspertide andmebaas Välisministeeriumile

 • Tsiviilmissioonide infosüsteem Välisministeeriumile

 • Arengukoostöö infosüsteem Välisministeeriumile

 • Eelotsuste menetlemine Välisministeeriumile

 • Domeenide registreerimise tarkvara

 • Metroserdi infosüsteem

 • Värbamisportaal Kaitseressursside Ametile

 • Kaitseressursside Ameti arhivaalid

 • Eelnõude menetlemise infosüsteem EMS (koostöös Webwarega) Riigikogule

 • E–koolituse tarkvara arendamine (ei kuulu Spin TEKile)

 • EOK testikeskus treeneritele. Treenerite kutsekvalifikatsiooni eksamite sooritamise keskkond koos õppematerjalide andmebaasiga
   
 • Ehituse eelarvepõhise projektijuhtimise infosüsteem Impeerium
   
 • Terminite infosüsteem Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile uute Eesti oskussõnade väljatöötamiseks
   
 • Välisinvesteeringute infosüsteem

 • E– teenuste infosüsteem omavalitsustele

 • Raielubade infosüsteemi omavalitsustele
   
 • Sportivate laste pearaha arvestamise infosüsteem PAI kohalikele omavalitsustele Loe lähemalt

 • Kollektiivlepingute infosüsteem Kolle Sotsiaalministeeriumile

 • Üle-eestiline kalmistuportaal www.kalmistud.ee

 • Üle-eestiline veebipõhine kalmistumajanduse infosüsteem Haudi Loe lähemalt

 • Tehnilise järelevalve veebipõhine infosüsteem JVIS ja e–teenuste moodul Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile

 • Rakiste jälgimise ja arvestuse infosüsteem Rakis

 • IT vahendite haldussüsteem IT Finder

 • Konsulaatide infosüsteem Consul Välisministeeriumile konsulaarvõrgustiku teenendamiseks, kasutuses kõikides Eesti saatkondades üle maailma.

 • Veebipood e-Commerce

 • Tervise andmebaas Süsteem võimaldas otsida Tallinna apteekide, perearstide, hoolekandeasutuste ja teiste tervishoiuasutuste kontaktandmeid ja asukohti kaardi.
   
 • Parkimisload

 • Tallinna linna otsingu/struktuuripõhine portaal www.tallinn.ee

 • Veebihaldussüsteem ABIKS

 • Üle-eestiline veebipõhine lemmikloomade register LLR omavalitsuste jaoks Loe lähemalt

 • Operatiivinfo süsteem Kaevetöölobade, tänava ajutise sulgemise lubade ning teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde menetlemise infosüsteem Tallinna linnale Vaata lisa
   
 • Lendurite ja lennutöötajate eksamineerimise tarkvara Lennuametile

 • Üüri- ja rendiarvestuse tarkvara Haldur Tallinna linnale

 • Korteriühistute üüri - ja rendiarvestus Reeni koos e-mõõtjate ja e–arvetega

 • Ehituse mahu–ja eelarvestuse tarkvara Caesar

 • Veterinaarameti Piiriinspektsiooni üleriigiline infosüsteem (33 piiripunkti, 10 tollivaba ladu, keskserver, töötas 6 aastat kuni Euroopa Liitu astumiseni)

 • Palgatarkvara Pantheon koos tükitööde arvestuse, tööaja arvestuse moodulitega

 • Personalitarkvara Regina

 • Kalmistumajanduse infosüsteem Pluton

 • Majandusarvestuse infosüsteem Spiraal (raamatupidamine, ladude süsteem, müük-ost, kassade süsteem, pakkumised, tootmine)

 • Spordivõistluste ajamõõdu ja infoteeninduse infosüsteemid (teenindatud 1991.a.–2004.a. ligikaudu 300 spordivõistlust, sh Tartu Maraton, rattasõidud, jooksud, orienteerumised, triatlonid, ujumised jpt)

 • Tootmise planeerimise tarkvara AS Normale

 • Allveeujujate hooaja päevik, mida kasutati 120 riigis

 • Gaasimüügi tarkvara AS Propaanile

 • Optika – füüsika õppetarkvara Eesti ja Soome koolidele

 • Vektorarvutuse matemaatika õppetarkvara Eesti ja Soome koolidele (~1991.a.)

 

Spin TEK AS