X-tee turvaserverite ja MISP portaali majutuse teenus

X-tee on infosüsteemide/andmekogude andmete turvalise vahetamise keskkond asutustele ja eraisikutele. X-tee kaudu korraldatakse ka isikute juurdepääsu riigi andmekogudes säilitatavatele ja töödeldavatele andmetele.

X-tee turvaserver on vajalik X-teel andmete vahetamiseks, ehk selleks et saada kvaliteetne ligipääs X-teele.

MISP2 (mini-infosüsteem-portaal, versioon2) on asutustele mõeldud veebiportaal, mis võimaldab eelnevalt nimetatud ligipääse määrata. 

X-tee turvaserverite ja MISP2 portaali kasutamine ostetud teenusena võimaldab asutustel kokku hoida raha ja aega. Pole vaja muretseda riistvara- ega tarkvara korrasoleku eest, pole vaja palgata serverite administraatorit teenuste halduseks ja administreerimiseks.

Pakume asutustele täisteenust - abistame liitumisel vajaliku info ja sertifikaatide hankimiseks ning paigaldamiseks ning suhtlusel RIA’ga. Hoolitseme teenuse serverite eest, jälgime serverite koormuseid paigaldame turvaparandusi ja muid tarkvara uuendusi, teeme pidevalt varukoopiaid kogu lahendusest. Serverid asuvad turvalises serverikeskuses, stabiilses keskkonnas garanteeritud toitega ja väga kiire Internetiühendusega. X-tee v6 jaoks on kasutusel töökindel ja turvaline riistvaraline HSM (võtmehoidja).

Lisainfo X-tee ja MISP kohta: https://www.ria.ee/x-tee/

 

X-tee turvaserverid ja Eesti omavalitsused

Tänasel päeval on kõik kohalikud omavalitsused väiksemal või suuremal moel seotud X-tee turvaserveritega, mis on vajalikud X-teel andmete vahetamiseks. See tähendab, et kõik omavalitsused, kes kasutavad oma igapäevatöös infosüsteeme, mis on seotud riiklike registritega, töötlevad tegelikult andmeid, mis paiknevad kusagil mujal.

X-tee turvaserver vahendabki neid päringuid, ning kontrollib, et ainult autoriseeritud kasutajatel oleks ligipääs korrektsetele päringutele. Kuna omavalitsused vajavad ligipääsu riiklikesse registritesse paiknevatele andmetele, on X-tee kasutamine kohustuslik ja seega ei pääse ükski omavalitsus ka X-tee turvaserveri teenusest.

Spin TEK on tänaseks Eesti omavalitsuste suurim IT-partner tarkvara vallas (Kalmistutarkvara Haudi, Lemmikloomaregister LLR, Operatiivinfo OPIS jpt). Kuna meil on oma infosüsteemide näol olemas pikaajaline kogemus X-tee turvaserveritega, pakume head teenust ka omavalitsustele. 

 

X-tee teenuse hind

Äriklient* Hind € Hind €+km
Ühekordsed tasud    
Liitumine 100 120
     
Kuutasud    
Toodang** 75 90
Test 25 30
Arendus 25 30
MISP2 25 30
     
KOV, meditsiini või haridusasutus*   
Ühekordsed tasud    
Liitumine 50 60
     
Kuutasud    
Toodang** 50 60
Test 25 30
Arendus 25 30
MISP2 25 30
     
Lisatasud 
Päringute analüüs/konsultatsioon 60€ + km/ 1h
 
* Hinnakiri ei välista suur- ja püsiklientide erihindu!
** Toodangu kuutasus sisalduvad SK sertifikaadi kehtivuspäringud

 

Liitumise hinnas sisaldub: sertifikaatide info vahendamine ja tellimine Sertifitseerimiskeskusest (soovi korral, vajalik volitus), juurdepääsude loomine IP-põhiselt,  sertifikaatide paigaldamine ja kliendi halduri õiguste loomine, esmane juhendmine ja konsultatsioon, MISP teenuse korral halduri õiguste häälestamine. Kuutasus sisaldub X-tee turvaserverite (sealhulgas andmekogud, teenused jm.) ja MISP2 portaali kasutamine.

Sertifitseerimiskeskuse hinnakiri 

 

Teenuse tellimine

Teenuse tellimiseks saatke meile oma andmed e-mailile sales@spin.ee:  Asutuse nimi, kontaktisiku andmed ja teenused, mida plaanite kasutada X-tee vahendusel.