Raielubade infosüsteem

Raielubade infosüsteem on mõeldud omavalitsustele lihtsustamaks puude- ja põõsaste raie- ja hoolduslõike lubade menetlemist. Tegemist on hea abivahendiga, mis koondab terve menetlusprotsessi (alates taotluse esitamisest kuni raieloa väljastamiseni) ühtsesse elektroonsesse andmebaasi. Taotleja esitab oma avalduse e-teenuse kaudu ning ka temal on võimalik kogu aeg jälgida menetluse käiku. Raielubade infosüsteem on veebipõhine tarkvara, mis kiirendab menetlusprotsessi ja teeb selle mugavaks nii ametnikule kui taotlejale.

Raielubade infosüsteemi plussid:

  • Kogu taotluse menetlemise protsess toimub infosüsteemis.

  • Seotud rahvastikuregistri, äriregistri, kinnisturegistri ja ehitisregistriga: infosüsteem kasutab nimetatud registrite andmeid, vähendades nii sisestusevaeva ametnikule

  • Seotud aadressiandmete süsteemi ADSiga

  • Taotluse menetlemine hõlmab nii raiutavate puude hindamist, asendusistutust (selle määramisest kuni vastuvõtmiseni), istutatud puude seisukorra kontrollimist peale garantiiaja möödumist, raielubade allkirjastamist ja väljastamist.

  • Raielubasid on võimalik otse süsteemist digitaalselt allkirjastada

  • Laiaulatuslik õiguste süsteem: erinevad kasutajad näevad ja saavad muuta andmeid oma volituste piires

  • Võimalik koostada kiirelt erinevaid statistilisi aruandeid, kuna kõik info asub ühes kohas

  • Taotlejal on võimalik avaldus esitada e-teenusena ning jälgida kogu aeg menetluse käiku

  • Professionaalne hooldus- ja tugiteenus: oleme alati kliendile abiks

  • Süsteemiga tutvumiseks on võimalik tellida ka tasuta esitlus

Raielubade infosüsteem on kasutusel ka Tallinna Linnavalitsuses ja Haapsalu linnavalitsuses
(loe nende arvamusi süsteemi kohta SIIT).