Teenuste moodul

Teenuste moodul on juhend kodulehel, mis tutvustab kodanikele omavalitsuste poolt pakutavaid (e-)teenuseid. Seal on väljatoodud, et milleks teenus mõeldud; seletus, kuidas seda kasutada ning kõik vajaminev dokumentatsioon ja kontaktid. Teenuste moodul on mõeldud just kodanike abistamiseks.

Jagasime võimalikud e-teenused viiele tasemele:

E-teenuste hindamise kriteeriumid:

Tase

Nimetus

Tähendus

0

Puuduv, olematu  

Elektroonset infot teenuse koha ei ole üldse

1

Informatsioon

Elektroonselt on kättesaadav ainult info teenuse kohta

2

Ühesuunaline suhtlus   

Elektroonselt on olemas teenuse blankett või vorm.

3

Kahesuunaline suhtlus   

Teenuse osutaja võtab vastu elektrooniliselt täidetud ametlikke blankette.

4

Transaktsioon

Vajalikke vorme on võimalik täita elektroonselt, vormid on juba teenuse osutaja poolt osaliselt täidetud teadaoleva eelinfoga. Tasuliste teenuste puhul on võimalik samas kohas ka nende eest tasuda.

5

Integreeritud ja proaktiivne

Kogu teenuse menetlusprotsess toimub tervenisti elektroonselt. Samuti on info kättesaadav ka teenuse taotlejale. Kogu vajalik info pärineb ristkasutuses olevatest integreeritud andmebaasidest.


NB! Meie arendatud e-teenused kuuluvad kõik 5 taseme e-teenuste kategooriasse!

Omavalitsus saab 1.,2.,3. taseme e-teenuseid ise häälestada teenuste moodulist; 4. ja 5. taseme e-teenuseid saab linkida infosüsteemist moodulisse. Tallinna teenuste mooduliga on võimalik tutvuda www.tallinn.ee/teenused