Miks eelistada Abiksit vabavarale?

Turvalisus Tänasel Eesti veebilahenduste maastikul pakuvad enamik ettevõtteid veebilehekülgi vabavara baasil. Meie pakutav lahendus Abiks on aga Spin TEKi poolt loodud originaaltarkvara ja on seetõttu oluliselt turvalisem ja mugavam vahend oma veebi haldamiseks kui vabavaralised lahendused.  Vabavara pole  turvaline, kuna läbi turvaaukude on häkkeritel juurdepääs Teie veebilehelele väga lihtne. Turvaaukude parandamisse aga vabavara loojad ei investeeri. Suurimaid probleeme tekitavad kolmandate arendajate poolt loodavad lisad, mida võib vabavarale igaüks juurde luua ja mis on sageli halvasti testitud ja turvaaukudega.

Garanteeritud hooldus ja tugi Vabavarade baasil kodulehekülgi loovad ettevõtteted ei paku Teie veebilehele edaspidist hooldust, tuge ja ka garantiid, kuna reaalne juurdepääs vabavara arendamisele neil puudub (seetõttu pole Teie kodulehekülje edasine saatus Teie endi ega ka Teie kodulehekülje loonud ettevõtte käes). Originaaltarkvara puhul on Teile seega garanteeritud otsesuhtlus tegija, mitte vahendajaga!

Eestikeelne kasutajaliides Abiksis on korralik eestikeelne kasutajaliides, mis teeb info veebi viimise ja kodulehekülje haldamise oluliselt kiiremaks ja mugavamaks.

Piiramatud võimalused veebiliidese ühendamiseks erinevate infosüsteemidega Kuna Abiksi hooldamine ja haldamine on 100% meie käes on meil piiramatud võimalused integreerimaks tarkvara ükskõik missuguse teise infosüsteemiga. Vabavarade puhul on võimalused piiratud.

Dünaamilised meilivormid Abiksis on võimaldatud kasutajale dünaamiliste meilivormide kasutamine, vabavara dünaamilisi meilivorme ei toeta.