606 2700

Lemmikloomaregister LLR

Lemmikloomaregister LLR on ainus üle-eestiline lemmikloomade register, mis vastab seadusandlusele, riigi nõuetele kui ka omavalitsuste vajadustele. Arendasime infosüsteemi mõeldes just kasutajatele ning lähtusime faktist, et ka suurema hulga info haldamine ei tohi olla kasutajale keerukas.

Lemmikloomaregister on veebipõhine tarkvara, kuhu lisavad andmeid lepingulised omavalitsused ning nende volitusel veterinaarid, varjupaigad, ametnikud jt üle terve Eesti. Lisaks on tarkvaras ka eraldi Varjupaikade moodul, kuhu varjupaigad registreerivad hulkuvad loomad ja nendega tehtud toimingud. Omavalitsuse ametnik näeb registrist nii omavalitsuse loomasid kui ka enda piirkonnast püütud hulkuvate loomade andmeid ning neile kulutatuid summasid.

Lemmikloomaomanike jaoks on registril olemas ka portaal www.llr.ee. Liitunud omavalitsuse loomaomanik saab oma loomad portaali kaudu ise registrisse kanda, tutvuda oma andmetega ning neid vajadusel uuendada. Loomaomanike ligipääs aitab tagada, et andmed püsivad päevakajalised ning kõik loomad jõuavad registrisse kuna omanik saab oma looma ise registreerida. 

Lemmikloomaregister koondab kõik omavalitsuse lemmikloomade info ühisesse andmebaasi: nii registreeritud loomad ja loomaomanikud kui ka omavalitsuse territooriumilt püütud hulkuvad loomad. Ametnikul on kogu aeg ülevaade oma piirkonnast püütud loomadest ja nendega tehtud toimingutest, andmeid lisavad aga volitatud veterinaarid, varjupaigad ja liitunud omavalitsuste omanikud ise.

Lemmikloomaregister LLRi eelised:

 • Annab kiire ja selge ülevate omavalitsuses lemmikloomadest ja nende omanikest.

 • Aitab täita seadusandlust: vastavalt veterinaarseadusele peavad omavalitsused korraldama lemmikloomade üle arvepidamist ning märgistatud loomad tuleb kanda omavalitsuse kasutatavasse andmekogusse.

 • Ainus riigi poolt tunnustatud üle-eestiline register lemmikloomadele.

 • Kõige populaarsem lemmikloomaregister: registrit kasutavad enamus Eesti omavalitsustest.

 • Koondab kokku erinevad osapooled: omavalitsuste ametnikud, loomaomanikud, veterinaarid, varjupaigad.

 • Hulkuva looma märgistusnumbri järgi on üle-eestilisest andmebaasist kiirelt võimalik tuvastada looma omanik.

 • Liitunud omavalitsuse loomaomanik saab oma loomad ise tasuta registrisse kanda LLRi portaalist, tutvuda seal oma olemasoleva looma andmetega, uuendada oma kontakte. Tallinna elanikud saavad looma registreerida lisaks ka Tallinna e-teeninduse kaudu.

 • Registril on üks ja kindel kuutasu, iga looma pealt ei pea maksma eraldi tasu.

 • Loomade registreerimine on tasuta nii veterinaaridele, loomaomanikele kui varjupaikadele.

 • Kooskõlastatud Riigi infosüsteemide haldussüsteemis (RIHA).

 • Ühendatud Varjupaiga osaga, kus liitunud ametnik näeb oma piirkonnast püütud hulkuvaid loomi ning saab väga põhjalikku aruandluse koos detailse ülevaatega kulutustest.

 • Aitab vähendada omavalitsuse kulutusi: kui hulkuva looma omaniku on võimalik tuvastada, siis tasub looma eest juba omanik, mitte enam omavalitsus.

 • Põhjalik logide süsteem vastavalt andmekaitsele.

 • Ühtne üle-eestiline andmebaas, mis sisaldab nii omavalitsuse registreeritud loomi kui ka seal hulkuvaid loomi!

Küsi oma omavalitsusele täpsemat pakkumist SIIT!

Lae alla põhimääruse näidis