IT infrastruktuuri haldusteenus

Nagu tundub võimatu elu ilma mobiilsideta, ei kujuta me enam ette firma äriprotsessi ilma arvuti ja erinevate infosüsteemideta. Iga tegevusfaas (tootmine, müük, ettevõtte sisene ja väline kommunikatsioon, majandusarvestus) on seotud mitmete IT vahenditega. Enamikes ettevõtetes on IT abivahendiks, kuid selleks, et abivahendist saadav kasu oleks maksimaalne, peab IT lahendus olema ka õigesti projekteeritud, hooldatud ja arendatud. Loe, mida IT infrastruktuuri haldusteenus sisaldab

Spin TEK pakub komplekset teenust asutustele ja ettevõtetele: võtame vastutuse IT kui terviku toimimise eest Teie asutuses

Miks osta teenust sisse?

Väiksemad kulud Teil kaob vajadus investeerida oma IT personali. Teenuse ostmine vabastaks Teid pidevatest tüütutest personali otsingutest ning annaks Teile kindlustunde tulevikku pikaajalise ja usaldusväärse partneri näo. Jäävad ära mured, kuidas asendada töötajat puhkuste ja haigestumiste ajal, palga- ja erinevate täiendkoolituste kulud. Sisseostetud teenus on vähemkulukas!

Väiksemad riskid Hajuvad IT süsteemi tõrgete riskid, mis tulenevad IT personali haigestumisest, madalast kvalifikatsioonist ja võimalikust ettevõttest lahkumisest.

Kvaliteet IT infrastruktuuri hoolduse pakkujal on alati suurem kogemuste pagas, kõrgem proffessionaalsus.. Sageli nõuab IT vahendite hooldus erineva tasemega teadmisi ja oskusi. Näiteks serverite juurdepääsu kontrolli häälestus nõuab spetsiifilisemaid teadmisi kui tööjaama kontorirakenduste installeerimine. Meie põhitegevuseks on IT ning seega oleme palganud erinevate valdkondade spetsialiste, tagades nõnda nende hea erialase taseme.

Lisaväärtus Teenuse puhul jääb vastutus teenuse osutajale ehk meile ning Teie ettevõtte saab muretult keskenduda oma põhitegevusele.

Tööde teostamine Töid teostame eelkõige kaughalduse abil, seega saame garanteerida kiire ja mugava probleemide lahendamise.