IT vahendite arvestuse tarkvara IT Finder

IT Finder on mõeldud era- ja avalikusektori arvutipargi haldamiseks. Tarkvara eesmärk on pidada arvestust arvutite, lisaseadmete, tarkvara ja nende kasutajate üle. Asutuse võib jagada vabalt valitud tasemetega üksusteks, kus saab registreerida kasutajad. Kõik arvutid saab vajadusel koos tarkvara ja lisaseadmetega üle anda kasutajatele ja pidada arvestust kasutajate, üksuste või asutuse lõikes. IT Finderi kasutuselevõtul väheneb asutuse töökulu IT-vahendite arvestamisel, hooldamisel ja uuendamisel.

IT Finder kõikidele soovijatele tasuta! Kasutusjuhendi abil on reaalne IT Finder iseseisvalt selgeks õppida 3–4 tunni jooksul. Tarkvara kasutamine ei nõua kasutajalt täiendavate litsentside olemasolu või hankimist. Tarkvara allalaadimise lingid ja paroolid leiate lehe paremalt.

Tarkvara loomisel peeti silmas järgmisi eesmärke:

 • universaalsus, mis seisneb erineva täpsuse tasemega arvutite, tema komponentide ja tarkvara arvestamisel
 • lihtne kasutada – programmi kasutajad ei vaja sellele tarkvarale väljaõpet ega hooldust
 • mitme kasutaja õiguste süsteem
 • võimalus kirjeldada erinevaid asutuse struktuure
 • arvutikomplektide uuendamine ja täiendamine lihtne
 • võimalus kergesti leida arvutikomplekti omanik
 • võimalus pidada arvestust hooldustööde ja hooldajate kohta
 • võimalus säilitada informatsiooni arvete kohta
 • võimalus pidada arvestust garantiiaegade üle
 • kõikvõimalikke otsingud ja päringud lihtne teostada
 • IT vahendite aastainventuur
 • päringute ülekanded Excelisse

 Tarkvara põhifunktsioonid on:

 • IT vahendite registrite pidamine
 • Uute arvutite registreerimine ja üksusele või kasutajale kinnistamine
 • Uute komponentide registreerimine ja arvutikomplektiga seostamine
 • Uue tarkvara registreerimine arvutisse
 • Uute lisaseadmete registreerimine ja seostamine kasutajate või asutuse üksustega
 • Hooldefirmade ja hooldajate registreerimine ning IT vahenditega seostamine
 • Hooldustööde arvestus arvutite ja lisaseadmete kaupa
 • Arvete lisamine ja arve ridade tekitamine
 • Otsingud ja päringud
 • Üleandmisakt
 • Aruanded arvutikomplektide kohta eraldi ja üksuse lõikes, samuti aruanded registrite hetkeseisu kohta.
 • IT vahendite arvestuse tarkvara on võimalik kasutada nii ühes arvutis kui ka arvutivõrgus.

IT Finder on tasuta: